Beben sortowniczy

Bęben sortowniczy ustawiony jest na ramie z pochyłością w stronę wyładunku 5,5%. Sortownik ustawia się na rampie, której wysokość nad poziomem terenu ustala się w zależności od przyjętego sposobu wybierania rozsortowanych frakcja materiału. Zwykle pod bębnem urządza się silos z oddzielnymi przegrodami dla każdego gatunku materiału. Z każdej komory poprzez klapę załadowuje się ten czy inny gatunek na posiadany środek transportu – wagoniki wąskotorowe, samochody ciężarowe lub na przenośnik taśmowy i in. Do zasilania sortownika zwykle są stosowane przenośniki, taśmowe lub przenośniki kubełkowe. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien obejrzeć i sprawdzić zdatność do roboty sortownika, następnie uruchomić go na bieg jałowy w ciągu 3 + 5 min. [patrz też: zabezpieczenie wykopu, gruz kruszony, podesty magazynowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gruz kruszony podesty magazynowe zabezpieczenie wykopu