Butadien mozna otrzymywac z dobra wydajnoscia z normalnych butylenów

Butadien można otrzymywać z dobrą wydajnością z normalnych butylenów ( przez przepuszczanie ich w temperaturze 680 nad grafitem. Butyleny rozcieńczamy równą ilością gazu obojętnego (azot, dwutlenek węgla, para wodna) i przepuszczamy z taką szybkością, aby nie stykały się z węglem dłużej niż jedną sekundę. Węgiel może być osadzony na nośniku (żel krzemionkowy, tlenek glinowy lub magnezowy), przy czym nie może być zanieczyszczony żelazem i alkaliami. Przy użyciu nośnika butylen powinien być bardzo mało rozcieńczony, szybkość zaś jego przepływu jeszcze większa. Butadien otrzymano również przez ogrzewanie naftenów, terpenów, cykloheksenu, cykloheksanu itp. w temperaturach od 550 do 7000C w obecności takich katalizatorów, jak krzemian glinowy, glinian wapniowy, tlenki, fosforany i chromiany osadzone na żelu krzemionkowym oraz platyna, kwarc i uranian strontu. Najnowsza metoda (Reppe) polega na kondensacji acetylenu z formaldehydem w obecności acetylenku miedzi. Powstaje butin-I,4-diol, który poddany redukcji daje glikol czteroetylenowy, z którego przez odwodnienie otrzymuje się butadien. Chloropren. [patrz też: mrówka włoszczowa , przęsła ogrodzeniowe drewniane , kubki jednorazowe do kawy ]

Powiązane tematy z artykułem: kubki jednorazowe do kawy mrówka włoszczowa przęsła ogrodzeniowe drewniane