Chloropren poddany polimeryzacji daje kauczuk syntetyczny

Mimo dużej niechęci, z jaką odnoszono się do acetylenu jako surowca do produkcji kauczuku syntetycznego, pierwszy – produkowany na skalę przemysłową elastomer -Neopren był otrzymywany właśnie z acetylenu. Z acetylenu otrzymuje się chloropren poprzez winyloacetylen. Chloropren poddany polimeryzacji daje kauczuk syntetyczny, znany pod nazwą Neoprenu. Do opracowania tego procesu przyczyniły się prace Nieuwlanda nad polimeryzacją acetylenu. Bridgewater podaje: W r. 1925 przeprowadzono badania nad otrzymaniem kauczuku syntetycznego z acetylenu, który by pod pewnym względem przewyższał kauczuk naturalny, jednak próby te nie dały wyników. W tym czasie Nieuwland otrzymał dobre wyniki poddając acetylen polimeryzacji w obecności katalizatorów zawierających miedź. Otrzymał on bezpośrednio z acetylenu pochodną butadienu, którą można było poddawać procesowi polimeryzacji. Przy zastosowaniu jego metody udało się otrzymać z acetylenu cząsteczkę tworzącą łańcuch składający się z czterech atomów węgla. Przepuszczając acetylen przez silnie stężony roztwór chlorku miedziawego oraz chlorku amonowego, działających jako katalizatory, otrzymał on winyloacetylen oraz dwuwinyloacetylen. Winyloacetylen jest bezbarwną cieczą o temperaturze wrzenia 50C i gęstości 0,7095. Metoda ta z kolei została przystosowana do ciągłej produkcji winyloacetylenu . [patrz też: rektyfikat , mrówka stalowa wola gazetka , mrówka wyszków godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka stalowa wola gazetka mrówka wyszków godziny otwarcia rektyfikat