Dalsze oczyszczanie butadienu prowadzi sie pod cisnieniem atmosferycznym

Dalsze oczyszczanie butadienu prowadzi się pod ciśnieniem atmosferycznym. Gaz wchodzi najpierw do kolumny wyłożonej cyną, posiadającej trzydzieści półek, gdzie następuje oddzielenie się propylenu. Propylen o temperaturze – 450C (temperatura wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym) przechodzi z kolumny przez wymiennik cieplny do kompresora, gdzie zostaje sprężony do 6,1 at. Sprężony propylen przesyłany jest następnie do wężownicy grzejnej w kotle kolumny, gdzie dostarcza odpowiednią ilość ciepła, potrzebną do prowadzenia destylacji. Propylen opuszczający wężownicę w stanie ciekłym przechodzi z kolei przez chłodnicę solankową do przejściowego zbiornika propylenu, z którego 7 części wagowych zawraca do kolumny jako flegma, a jedna część jest przesyłana do innych celów. W ten sposób sprężanie i rozprężanie propylenu dostarcza potrzebną ilość ciepła do destylacji oraz zimną flegmę zapewniającą sprawne frakcjonowanie. Propylen otrzymuje się o czystości 99,85010; 0,1010 propylenu pozostaje w butadienie opuszczającym kolumnę. [patrz też: mrówka włoszczowa , przęsła ogrodzeniowe drewniane , kubki jednorazowe do kawy ]

Powiązane tematy z artykułem: kubki jednorazowe do kawy mrówka włoszczowa przęsła ogrodzeniowe drewniane