Leuhdeman, Reppe i Rothaas opracowali metode ciagla produkcji butadienu z acetylenu poprzez winyloacetylen

Leuhdeman, Reppe i Rothaas opracowali metodę ciągłą produkcji butadienu z acetylenu poprzez winyloacetylen. Metoda ta polega na przepuszczaniu winyloacetylenu przez wodny roztwór wodorotlenku metalu alkalicznego w obecności pyłu cynkowego. Acheman. Lehrer i Stadler otrzymali butadien działając na winyloacetylen amalgamatami metali alkalicznych w obecności alkoholu lub wody. Według Hurukawa acetylen wprowadzony do wodnego roztworu chlorku. miedzi i chlorku amonu daje winyloacetylen, który poddany redukcji w roztworze octanu etylu lub acetonu w obecności czerni palladowej lub palladu osadzonego na ziemi okrzemkowej daje butadien z wydajnością 60010. Zastosowanie cynku lub alkaliów jako środków redukujących daje czysty butadien z wydajnością przekraczającą 95010. Niewielkie ilości winyloacetylenu, jakie pozostają w butadienie, usuwa się za pomocą sodu lub amidku sodu. Jedna z metod produkcji butadienu z glikolu butylenowego polega na odszczepieniu wody z glikolu 1,3-butylenowego za pomocą takich katalizatorów, jak kwas siarkowy, kwasy sulfonowe, kwas fosforowy i inne w obecności dużych ilości wody . Na przykład 80 części wagowych glikolu rozpuszczonego w 20 częściach wagowych wody wprowadzamy z szybkością 800 części wagowych na godzinę do 2000 części l-procentowego kwasu siarkowego; reakcję prowadzimy w autoklawie w temperaturze 2000C. Butadien jest usuwany natychmiast z chwilą jego utworzenia się. Woda powstała przez odwodnienie glikolu jest usuwana za pomocą separatora, tak że proces może być prowadzony bez przerwy w ciągu nieskończenie. długiego okresu czasu. [więcej w: mrówka włoszczowa , przęsła ogrodzeniowe drewniane , kubki jednorazowe do kawy ]

Powiązane tematy z artykułem: kubki jednorazowe do kawy mrówka włoszczowa przęsła ogrodzeniowe drewniane