PLYTY STROPOWE

PŁYTY STROPOWE. 1. Konstrukcja – przekroju poprzecznego Jak to już omówiono w rozdz. 2, ze względu na rodzaj pracy wyróżnić można: – płyty pracujące w jednym kierunku, – płyty pracujące w dwóch kierunkach. Istnieje duża liczba różnych rozwiązań płyty stropowej. Płytę pełną żelbetową stosuje się najczęściej jako krzyżowo zbrojoną o grubości nie przekraczającej 15 cm. Przy jednokierunkowej pracy zbrojenia zakres stosowania płyt pełnych ograniczają ich duże ugięcia. Dla optymalnej grubości do 15 cm maksymalne rozpiętości takich płyt nie mogą przekroczyć 4,80 m – wyjątkowo 5,40 m (biorąc pod uwagę obowiązujące sposoby obliczania). Zmniejszenie ugięć, a co za tym idzie, zwiększenie rozpiętości płyt zbrojonych jednokierunkowo można uzyskać przez ich sprężenie. Dla płyt o grubości 14-15 cm sprężenie pozwala na stosowanie płyt o rozpiętości do 6,00 m włącznie. Stosuje się zarówno sprężenie splotami na torach długich jak i termo sprężenie wkładkami żebrowymi stosując sztywne formy. Wprowadzając do konstrukcji płyt pełnych betony lekkie, można z uwagi na małe wytrzymałości betonu lekkiego zarówno strefę górną jak i dolną płyty wykonać z betonu zwykłego przy czym strefa dolna może być sprężona. [hasła pokrewne: chloropren, mrówka stalowa wola godziny otwarcia, bloczki keramzytowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytowe chloropren mrówka stalowa wola godziny otwarcia