Postep w technice drogowej

Postęp w technice drogowej zdąża obecnie zdecydowanie do jak najszerszego zastosowania kruszywa bitumowanego w oparciu o wyzyskanie kruszywa naturalnego (żwirów i pospółek). Istotną cechą tego kierunku i jego celem jest obniżenie kosztów produkcji mas bitumowanych, a tym samym rozszerzenie możliwości zakresu ich dotychczasowego stosowania. Stąd też klasyczne metody doboru mieszanek mineralnych według zasad betonowych lub makadamowych zatracają swe dotychczasowe znaczenie, ustępując raczej zasadzie wyzyskania całkowitego posiadanego kruszywa. Nowe metody doboru mieszanek są głównie na zasadzie mas o szerszym zakresie uziarnienia, a więc raczej mas typu mieszanego z dużymi tolerancjami co do ich szczelności. Stąd też np. posiadając złoże pospółki o zasadniczym uziarnieniu do 40 mm, można zaprojektować szereg rozwiązań produkcji kruszywa bitumowanego. [patrz też: mrówka wyszków godziny otwarcia, mrówka starogard, przęsła ogrodzeniowe drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka starogard mrówka wyszków godziny otwarcia przęsła ogrodzeniowe drewniane