Przy scianie wielowarstwowej amplituda temperatury wzgledem temperatury zamkniecia budynku jest mniejsza niz dla sciany jednowarstwowej

Przy ścianie wielowarstwowej amplituda temperatury względem temperatury zamknięcia budynku jest mniejsza niż dla ściany jednowarstwowej. Należy zaznaczyć, że z uwagi na stosunkowo dużą bezwładność cieplną, amplituda temperatur jest praktycznie liniowo zależna od średniej temperatury dobowej, – rodzaj betonu z jakiego wykonano ścianę wpływa zarówno na współczynnik rozszerzalności liniowej jak i na jej graniczną odkształcalność, – stopień perforacji ściany (czym większe otwory i CZ) IP. jest ich więcej, tym ściana bardziej odkształcalna i tym większa może być długość segmentu). W przypadku pojedynczych budynków ich długość może być o parę metrów większa. Konstrukcja dachowa narażona jest na o wiele większe zmiany temperatury niż ściany. Szczególnie silnie wpływy termiczne będą działać na płytę dachową stropodachu wentylowanego, gdzie z uwagi na małą pojemność cieplną decydować będzie o odkształceniu nie średnia dobow a, a średnia temperatura z okresu 1-2 godzin. Stąd też konieczne jest, aby konstrukcja stropodachu wentylowanego dylatowana była odpowiednio gęsto. Wymaga się tu oczywiście, aby dylatacja sięgała tak głęboko w konstrukcję, żeby zapewniona była swobodna odkształcalność płyty dachowej. Wykonanie takiej konstrukcji jest trudne, więc lepiej wprowadzić poziomą dylatację płyty dachowej wzdłuż ścian podłużnych przez ułożenie płyt na sucho z zastosowaniem przekładki z dwu warstw papy niepiaskowanej. [podobne: mrówka skwierzyna, pręty z mrówka skwierzyna, wykonanie ogrodzenia cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka skwierzyna rektyfikat wykonanie ogrodzenia cennik