Sortowniki i pluczki

Sortowniki i płuczki a. Sortowniki Na wytrzymałość i ekonomiczność betonu wielki wpływ ma stosunek drobnych i grubych ziarn tłucznia lub żwiru i piasku. Aby otrzymać pożądany stosunek ziarn różnego rozmiaru należy przeprowadzać sortowanie tłucznia otrzymywanego z kruszarki lub też naturalnej mieszaniny żwiru i piasku otrzymywanej z kopalni. Do tego celu stosowane są maszyny sortownicze, przedstawiające sita rozmaitego kształtu, przez otwory których !przechodzą ziarna materiału o wymiarze mniejszym niż wymiar otworów sita. Sortowniki stosowane w budownictwie dzielą się na dwie zasadnicze grupy: 1. sortowniki bębnowe z sitami walcowymi; sortowanie materiału następujeprzy obracaniu się bębna; sortowniki płaskie z sitami płaskimi. [więcej w: mrówka wyszków godziny otwarcia, kubki jednorazowe do kawy, mrówka stalowa wola gazetka ]

Powiązane tematy z artykułem: kubki jednorazowe do kawy mrówka stalowa wola gazetka mrówka wyszków godziny otwarcia