Spadek ten jest tym wiekszy, im slabsze jest zbrojenie nadproza

Spadek ten jest tym większy, im słabsze jest zbrojenie nadproża. Należy zaznaczyć, że zarysowanie nadproża wpływa jedynie lokalnie na rozkład sił stycznych T. W najbliższym sąsiedztwie zarysowanego nadproża następuje redystrybucja sił T. Dopiero dalszy wzrost obciążeń i pojawienie się zarysowań w całej górnej części ściany prowadzi do istotniejszych przegrupowań sił w ścianie usztywniającej. Jeżeli obniżenie sztywności nadproży na skutek zarysowania nie będzie większe niż o 30% (w całej ścianie), to określić można spadek wartości siły poprzecznej Q w nadprożach o: – 10% przy nadprożach niskich (ok. 0,5 m), – 5% przy nadprożach wysokich (ok. 1,0 m). Ze wzrostem wysokości budynku wpływ zmniejszania sztywności nadproża maleje. Tak, więc przyjmowanie dla określenia sił w nadprożach przekroju niezarysowanego jest słuszne, tym bardziej, że pomijamy wpływ stropów na sztywność nadproży. Konieczne jest, aby zbrojenie nadproża zapew niło z chwilą jego zarysowania sztywność zginania nie mniejszą niż 70% sztywności przekroju niezarysowanego. Bardzo ostrożnie podchodzić należy do naprężeń głównych rozciągających w przekroju z uwagi na możliwość powstania w chwili przekroczenia wytrzymałości betonu, szerokiej rysy i gwałtownej utraty nośności. Stąd też wymóg konstrukcyjnego zbrojenia nadproży, nawet w przypadku małych sił. [przypisy: mrówka starogard, bloczki keramzytowe, przęsła ogrodzeniowe drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytowe mrówka starogard przęsła ogrodzeniowe drewniane