Sposród wymienionych rodzajów plyt, najbardziej rozpowszechnione w kraju sa plyty pelne jednomaterialowe oraz plyty otworowe

Spośród wymienionych rodzajów płyt, najbardziej rozpowszechnione w kraju są płyty pełne jednomateriałowe oraz płyty otworowe. Oprócz płyt stosuje się także inne rodzaje płyt stropowych, np. płyty żebrowe z widocznymi od dołu żebrami lub żebrami zakrytymi przez podwieszoną podsufitkę. Były też próby stosowania dwukrzywiznowych płyt międzystropowych. O koniecznej grubości płyty hp, jeżeli tylko jej rozpiętość l jest nieco większa (powyżej 4,0 m), decydują wielkości dopuszczalnych ugięć, a nie względy wytrzymałościowe. W ustrojach płytowo słupowych, charakter ustroju i sposób podparcia płyty (związane ściśle z metodą realizacji), rzutują w sposób zasadniczy na konstrukcję przekroju poprzecznego płyty oraz na jej grubość. W ustroju tego typu odległości między słupami wynoszą zwykłe od 4 do 11 m, przy czym dla rozwiązań specjalnych nawet do 22 m. W płytach, które traktować można jako ciągłe, przy rozpiętościach w grani cach od 5 do 7 m, stosunek grubości do rozpiętości podporowej wynosi od l/zS do 1132, przy czym jako graniczny przyjąć należy 1135. W ustrojach płytowo-słupowych najczęściej stosowane są dwukierunkowo zbrojone, pełne płyty żelbetowe o grubości od 12 do 24 cm, wykonane zwykle z betonu zwykłego lub z betonu na lekkim kruszywie marki od 170 do 300 kGfcm2. [hasła pokrewne: olx rawicz, mrówka staszów, mrówka starogard ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka starogard mrówka staszów olx rawicz