Sprezenie do plyt pelnych wprowadzic mozna takze pod postacia sprezonych wkladek lub sprezonych desek

Sprężenie do płyt pełnych wprowadzić można także pod postacią sprężonych wkładek lub sprężonych desek. Tendencja do niedopuszczenia do dużych ugięć płyty, przy jej możliwie małym ciężarze prowadzi do stosowania płyt otworowych. Mogą to być otwory okrągłe owalne lub prostokątne. Stosowane też bywają płyty otworowe o rdzeniu z betonów lekkich i zewnętrznych warstwach z betonów zwykłych, przy czym warstwa dolna może być sprężona. W ostatnich latach w związku z rozwojem technologii wytwarzania odpowiednio wytrzymałych lekkich betonów kruszywowych, obserwuje się zanikanie stosowania w płytach warstw z różnych betonów. Podobne efekty jak w płytach otworowych można uzyskać stosując płyty żebrowe z wypełnieniem pustakami ceramicznymi lub bloczkami z betonów lekkich niekonstrukcyjnych. Ostatnie rozwiązania znaleźć mogą zastosowanie także w płytach dwukierunkowo pracujących wtedy jednak żebra mają układ krzyżowy. Stosowano także na dość szeroką skalę, płyty stropowe wykonane w formie odwróconej płyty panwiowej przykrytej żelbetową płytką żebrową opartą na żebrach nośnych, lub płytkę gładką opartą na żeberkach poprzecznych, przy czym w obu przypadkach płytkę opiera się za pomocą podkładek elastycznych. Rozwiązanie to posiada widoczne walory akustyczne, szczególnie, gdy się uwzględni możliwość wypełnienia wnętrza płyty panwiowej materiałem izolacyjnym. Ostatni, typ płyty, to płyta złożona z dwu wibrowalcowanych żebrowych płyt rozdzielonych podkładkami sprężystymi. [przypisy: mrówka skwierzyna, kubki jednorazowe do kawy, mrówka wyszków godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: kubki jednorazowe do kawy mrówka skwierzyna mrówka wyszków godziny otwarcia