Uwaza sie, ze dzwigi stanowic moga droge ewakuacyjna

Uważa się, że dźwigi stanowić mogą drogę ewakuacyjną, wymaga to jednak wydzielenia pożarowego szybów (szczelnych na ogień i dym) oraz niezależnego zasilania w energię elektryczną. Zabrania się stosowania w domach wysokich wszelkich urządzeń mogących spowodować wybuch (cieczy palnych, kotłowni, urządzeń gazowych, transformatorów gazowych itp. ). W kraju istnieje zakaz stosowania w domach mieszkalnych o wysokości powyżej 50 m (w innych powyżej 25 m) instalacji gazowych. Uważa się jednak, że przepis ten można zliberalizować pod warunkiem takiego usytuowania instalacji, aby nie była zagrożona wybuchem konstrukcja nośna obiektu, ani jego stropy. Ponieważ stosowanie w wysokich budynkach środków gaśniczych podawanych z poziomu terenu jest niemożliwe, każdy taki budynek powinien mieć zmagazynowaną odpowiednią ilość wody (100 lub 50 m3), najlepiej na najwyższej kondygnacji, np. jako basen pływacki. [więcej w: chloropren, mrówka starogard, olx rawicz ]

Powiązane tematy z artykułem: chloropren mrówka starogard olx rawicz