W sklad katalizatora wchodza równiez stale skladniki, miedzy innymi miedz

W jednym z patentów podano metodę otrzymywania winyloacetylenu przez polimeryzację acetylenu w obecności nasyconego roztworu chlorku amonowego oraz chlorku miedziawego w stosunku 1,7 do 2,2 moli chlorku amonowego na jedną cześć chlorku miedziawego; zawartość HCI nie może przekraczać 0,60/0. W skład katalizatora wchodzą również stałe składniki, między innymi miedź. Reakcja przebiega w temperaturze 750C. Otrzymane pochodne nie dały jednak dobrego kauczuku syntetycznego; znalazły one zastosowanie do produkcji żywic używanych do powlekania różnych materiałów. Związki te były jednak podstawą do dalszych prób w tym kierunku. Carothers, Williams, Collins oraz Kirby odkryli, że z winyloacetylenu można łatwo otrzymać z chloru-labutadten, który następnie stał się podstawą pierwszego kauczuku syntetycznego produkowanego na skalę przemysłową. Związek ten nazwano chloroprenem. Chloropren powstaje podczas działania na winyloacetylen kwasem solnym w obecności chlorku miedziawego jako katalizatora. [podobne: żebra rozdzielcze , mrówka skwierzyna , olx rawicz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka skwierzyna olx rawicz żebra rozdzielcze