Wartosc tej sily zalezna jest nie tylko od wyszczególnionych uprzednio wplywów, ale takze od cech geometrycznych przekroju poprzecznego pasma i miejsca usytuowania zlacza

Wartość tej siły zależna jest nie tylko od wyszczególnionych uprzednio wpływów, ale także od cech geometrycznych przekroju poprzecznego pasma i miejsca usytuowania złącza. Cechą charakterystyczną wykresu jednostkowych sił poprzecznych T (a tym samym sił poprzecznych w nadprożach) jest to, że wartość maksymalną osiągają one na wysokości ok. 0,2H od dolnej krawędzi tarczy. Tak, więc najbardziej obciążone (siłą poprzeczną i momentem) jest nie najniższe nadproże, ale nadproża usytuowane wyżej. W metodach analitycznych przyjmuje się szereg uproszczeń, co z kolei wymaga oszacowania popełnionych błędów. Pewien pogląd na wielkość błędu może dać porównanie naprężeń w usztywniającej tarczy perforowanej, określonych za pomocą metod analitycznych, z naprężeniami otrzymanymi w wyniku badań modelowych. [patrz też: mrówka stalowa wola godziny otwarcia, olx rawicz, wykonanie ogrodzenia cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka stalowa wola godziny otwarcia olx rawicz wykonanie ogrodzenia cennik