Wplyw zmiany temperatury trzeba rozpatrywac nie tylko na caly segment, ale takze na pojedyncza sciane

Wpływ zmiany temperatury trzeba rozpatrywać nie tylko na cały segment, ale także na pojedynczą ścianę. Rozpatrując zaś pojedynczą ścianę uwzględnić musimy nie tylko średnią temperaturę ściany, ale i różnicę temperatur po obu jej stronach. Przyjmując że temperatura wnętrza waha się od +15 do +20°C, a temperatura zewnętrzna od -15 do +50-60tC, to różnicę temperatur na obu krawędziach ściany jednorodnej określić można jako 1t = ±35°C. Działanie różnicy temperatur musi spowodować (gdy pominiemy działanie złącz) odkształcenie. Wartości te dają pewien pogląd na wpływ temperatury zarówno na płytę jak i na złącze. Zagadnienia te były też badane w skali naturalnej. W badaniach prowadzonych przez CNIISK (ZSRR) dla domów serii 1-515 o ścianach zewnętrznych jednowarstwowych z keramzytobetonu uzyskano: – w stykach pionowych: – rozwarcie styku (1,2-1,5 mm); – zwieranie styku (0-6-0,8) mm; – w stykach poziomych: – rozwarcie styku (0,25-0,35 ) mm; – rozwieranie styku (0,10-0,15) mm. Wielkość rozwarcia rysy w spoinie (wypełnionej zaprawą) wahała się w granicach (0,3-0,5) mm. [patrz też: ceramed, markizy tarasowe cena, koszt wiercenia studni ]

Powiązane tematy z artykułem: ceramed koszt wiercenia studni markizy tarasowe cena