Wydajnosc butadienu wynosi 80%

Wydajność butadienu wynosi 80%; jako produkt uboczny powstaje około 3% propylenu oraz 1 do 1,5% butylenu-1 i butylenu ; mieszanina zawiera również pewne ilości częściowo zredukowanych produktów, które nie mogą być zawracane do procesu oraz aldehyd krotonowy, aldehyd masłowy itp. Oprócz tych produktów ubocznych powstajątakże pewne ilości alkoholi o 4, 6 i 8 atomach węgla, jak również wyższe produkty kondensacji. Tworzą się następujące ilości produktów: Części wagowe Butadienu 80 Propylenu 3 Butylenu 1 Aldehydu krotonowego 3 Aldehydu masłowego 3 Razem 90 Oprócz tego powstają 3 do 4 części oleju. Otrzymaną z reakcji mieszaninę gazową przemywamy 30-procentowym roztworem KOH w celu skondensowania aldehydów dla łatwiejszego ich oddzielenia. Gazy oczyszczone od aldehydu przechodzą następnie do kompresora, gdzie zostają sprężone do 5 – 6 atmosfer, a następnie skroplone przez chłodzenie wodą. Tak otrzymany surowy butadien zawiera tylko 0,001010 wody oraz 0,001% aldehydu. Niewielka zawartość wody jest konieczna przy produkcji Bun liczbowych, mała zaś zawartość aldehydu – przy wszystkich procesach, gdyż obecność aldehydu sprzyja reakcji utleniania butadienu na niebezpieczny nadtlenek butadienu. [więcej w: merkury sanok , technobud , darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie merkury sanok technobud