Asfaltobeton srednioziarnisty

Asfaltobeton średnioziarnisty Masy asfaltobetonu średnioziarnistego stosuje się do budowy nawierzchni typu średniego z przewagą ruchu samochodowego. Ramowy skład mas asfaltu średnioziarnistego powinien być następujący. Kruszywo mineralne Zawartość grysów 2 + 16 mm Zawartość piasku do 2 mm Zawartość mączki Zawartość ziarn < 0,074 mm Wolna przestrzeń w dobranej 18% obj. Ciężar objętościowy mieszanki w stanie suchym powinien być: dla grysów 2,20 G/em3 dla żwiru - 2,10 G/em3 Lepiszcze Jako lepiszcze stosuje się asfalt D 50, lub D 70; zawartość asfaltu w masie powinna co najmniej. wypełniać wolną przestrzeń Asfaltobeton gruboziarnisty Masy asfaltobetonu gruboziarnistego w budownictwie drogowym stosuje się na większych spadkach podłużnych dla ruchu samochodowego. Ramowy skład masy asfaltobetonu gruboziarnistego powinien być następujący. Kruszywo mineralne Zawartość grysów 2 -; – 25 mm 40 -7- 55% wag. Zawartość piasku do 2 mm 28 -7- 40% wag. Zawartość mączki 10 -i- 12% wag. Zawartość ziarn < 0,074 mm 9 -; - 11% wag. [podobne: mrówka starogard, merkury market dębica, darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie merkury market dębica mrówka starogard