DYLATACJE

DYLATACJE. Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji duże obiekty muszą być dzielone przerwami dylatacyjnymi na mniejsze, jednorodne części. Chodzi bowiem o to, aby uniknąć w konstrukcji spiętrzeń naprężeń i nadmiernych lokalnych osiadań, których przeniesienie przez konstrukcję byłoby trudne lub zbytnio kosztowne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Dylatować na poszczególne części należy budynki o rozbudowanym rzucie gdyż nawet przy bardzo jednorodnym podłożu wystąpią W załamaniach rzutu zwiększone osiadania spowodowane koncentracją naprężeń w tych miejscach. Dylatować należy części budynku różniące się w sposób istotny rozwiązaniem konstrukcyjnym: konstrukcję stalową i żelbetową konstrukcję ramową i szkieletową. Wymaga się dylatowania także wtedy, gdy poszczególne części budynku są posadowione w sposób odmienny np. w części na palach, w części na płycie lub też, gdy obciążenie przekazywane na podłoże w jednej części budynku różni się istotnie od obciążenia przekazywanego z drugiej jego części, co może być spowodowane zarówno zróżnicowaniem wysokości budynku (jak i bezpośredniego obciążenia pomieszczeń. [więcej w: merkury sanok, rektyfikat, darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie merkury sanok rektyfikat