Kruszywo bitumowane

Kruszywo bitumowane może być produkowane na gorąco lub na zimno. Grys bitumowany drobny ma szczególne znaczenie, stanowi bowiem warstwę bezpośrednio narażoną na działanie ruchu i wpływów atmosferycznych i uszczelniającą warstwy dolne. Jest to masa typu betonowego. Dotychczasowy kierunek i zakres stosowania kruszywa bitumowanego opierał się głównie na kruszywie łamanym. Tłuczeń i grysy asfaltowane i smołowane stanowiły podstawowy materiał do budowy makadamowych nawierzchni bitumicznych różnych konstrukcji, zarówno w ZSRR, jak i w krajach zachodnioeuropejskich. Należą tu nawierzchnie makadamowe z tłucznia bitumowanego i grysów, dywaniki z grysów bitumowanych poszczególnych frakcji o węższym lub szerszym zakresie uziarnienia oraz pokrowce z grysów i miałów bitumowanych, jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. [patrz też: merkury sanok, mrówka włoszczowa, merkury market dębica ]

Powiązane tematy z artykułem: merkury market dębica merkury sanok mrówka włoszczowa