Masy smolowe

Masa o temperaturze 150 C ściśnięta w papierze nie powinna zostawiać wyraźnych śladów po asfalcie, tylko brązowe plamy.
Masy smołowe 3.
Smołobeton Smołobeton jest to masa mineralno-smołowa, składająca się z grysów, piasku, mączki mineralnej i smoły drogowej, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, układana i wałowana na gorąco. W drogownictwie polskim przyjęty został następujący podział mas smołobetonowych ścisłych, zależnie od wielkości kruszywa: smołobeton drobnoziarnisty o uziarnieniu ,kruszywa 8 mm smołobeton średnioziarnisty o uziarnieniu kruszywa – 16 mm smołobeton gruboziarnisty o uziarnieniu kruszywa – 25 mm Smoło-betony ścisłe drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste Smołobeton drobnoziarnisty stosuje się do wykonania nawierzchni typu ciężkiego niezależnie od rodzaju ruchu oraz przy przewadze ruchu konnego, bez względu na natężenie ruchu. [przypisy: merkury sanok, technobud, mrówka starogard ]

Powiązane tematy z artykułem: merkury sanok mrówka starogard technobud