W budynkach waskich o szerokosci nieprzekraczajacej 12 ID wystarczy dylatowanie plyt dachowych poprzecznie do dlugosci budynku

W budynkach wąskich o szerokości nieprzekraczającej 12 ID wystarczy dylatowanie płyt dachowych poprzecznię do długości budynku. Pierwszą dylatację wykonać należy wzdłuż ścian szczytowych lub w odległościach nie większej niż 6 ID od nich. Następne dylatacje (wewnętrzne) wykonuje się w odległościach wzajemnych nie większych niż 12 ID. Przy dachach szerszych niż 12 m konieczne są, niezależnie od dylatacji poprzecznych, dylatacje podłużne. Mogą to być dylatacje kalenicowe lub prowadzone w innych miejscach dachu, ale we wzajemnych odległościach nieprzekraczających 12 ID. Dylatacja wzdłuż obwodu budynku nie powinna być oddalona od ścian zewnętrznych więcej niż 6 m, przy czym najlepiej gdyby prowadzona była bezpośrednio przy ścianach. Brak odpowiedniego zdylatowania stropodachu prowadzi do uszkodzeń ścian grupujących się zwykle w częściach przy narożnych. Przykłady takich uszkodzeń w zależności od kształtu i usytuowania otworu okienne go pokazano na przykładzie ściany z cegieł. Podobnego sposobu dylatowania jak płyty wentylowanych stropodachów wymagają wszelkiego rodzaju betonowe balustrady, attyki itp. [więcej w: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie, mrówka starogard, technobud ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie mrówka starogard technobud