Wolna przestrzen w dobranej mieszance

Wolna przestrzeń w dobranej mieszance powinna być mniejsza niż – 16% obj. Ciężar objętościowy mieszanki w stanie suchym powinien być: dla grysów większy niż 2,20 G/cm3 dla żwiru – 2,10 G/cm3 Lepiszcze Jako lepiszcze stosuje się asfalt D 50 lub D 70. Zawartość asfaltu w masie powinna wypełniać wolną przestrzeń. Asfaltobeton półścisły i otwarty Asfaltobeton półścisły i otwarty jest to średnioziarnista lub gruboziarnista masa mineralno-asfaltowa Q nieszczelnym szkielecie mineralnym, układana i wałowana na gorąco lub na zimno. Masę asfaltobetonu półścisłego i otwartego stosuje się do budowy warstw dolnych nawierzchni bitumicznych. Zestaw kruszywa dla asfaltobetonów półścisłych i otwartych dobiera się według ramowego składu bez konieczności dokładnych obliczeń. Jedynie ilości kruszyw grubych powinny być stopniowane w następującym stosunku wagowym 5 -; -,,8 mm: 8 -; -. 16 mm: 16 -; – 25 mm = 1 : 2: 3. Ilość asfaltu dla betonu półścisłego oblicza się ze wzoru na wypełnienie wolnych przestrzeni: A = (P + a) . 1,05 Zależnie od uziarnienia kruszywa mineralnego i przeznaczenia asfaltobetonu wartość a wynosi: dla asfaltu półścisłego z mączką a = O + 5 dla asfaltu półścisłego bez mączki a = O -i- 8 Ilość asfaltu dla asfaltobetonu otwartego znajduje się doświadczalnie. [hasła pokrewne: kubki jednorazowe do kawy, darmowe kartki swiateczne boze narodzenie, mrówka skwierzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie kubki jednorazowe do kawy mrówka skwierzyna