Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynków wysokich

. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków wysokich. Rozwój budownictwa wysokiego stawia ostro problemy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zagadnienie omówimy tu krótko, nie wchodząc w szczegóły zawarte w przepisach o budownictwie powszechnym. Dla budownictwa mieszkalnego hotelowego itp. przyjmuje się, że elementy nośne wykazywać powinny 1,5 godzinną odporność ogniową, stropy i ściany osłonowe odpowiednio 1,0 i 0,5 godzinną odporność ogniową. W budynkach wysokich ogranicza się strefę pożarową do 2500 m2, Wymaga się też, aby w budynkach takich klatki schodowe ewakuacyjne oddzielone były od dróg komunikacji ogólnej i stanowiły piony ognio i dymoszczeIne. Niepalne muszą być nie tylko stropy, zabezpieczyć się także trzeba przed możliwością przedostania się ognia od zewnętrznej strony budynków. Stąd też przerwy między otworami okiennymi w pionie powinny wynosić co najmniej 0,6 m, przy czym nie wolno stosować palnych okładzin fasady ani ścia n osłonowych z palnym ocieplaniem, Oczywiste jest, ze okładziny fasady nie mogą być wykonane z materiałów pękających i odpadających pod wpływem wysokich temperatur. [więcej w: rektyfikat, kubki jednorazowe do kawy, merkury sanok ]

Powiązane tematy z artykułem: kubki jednorazowe do kawy merkury sanok rektyfikat